De geschiedenis van Boschveld

image
Intro

De plek waar nu de wijk Boschveld ligt, was lange tijd niet meer dan een drassig weidegebied direct buiten de vestingstad ’s-Hertogenbosch. Het Bossche Veld, zoals het gebied genoemd werd, strekte zich uit tot aan de huidige wijk de Kruiskamp. Vanaf de Sint Janspoort liep een verharde weg richting Vlijmen. Naast deze weg is alleen de Paardskerkhofweg terug te vinden op oude kaarten. Dit was niet meer dan een zandpad door het veld.

 

Lees verder
image
De eerste uitbreidingsplannen

Na de ontmanteling van de vesting werden de eerste plannen gemaakt voor de uitbreiding van de stad. De wijk ’t Zand werd gebouwd tussen de oude binnenstad en het spoor. Toen deze wijk was volgebouwd keek men verder naar het westen. In 1918 werd een uitbreidingsplan (foto rechts) gepresenteerd voor het gebied ten westen van de spoorlijn. Het plan bestond uit een industriewijk rondom nieuwe havens en een arbeiderswoonwijk. 
 

 

Lees verder
image
Komst van de Veemarkt

Omdat de uitvoering van het plan uit 1918 niet vlotte, besloot de gemeente om het noordelijk deel van het gebied te bestemmen voor de nieuwbouw van de veemarkt, die tot dan toe aan het Kardinaal van Rossumplein was gelegen. In de directe nabijheid kwam ook een woonwijk, het Veemarktkwartier, en een gasfabriek. Een andere belangrijke mijlpaal was de komst van Michelin. 


 

Lees verder
image
Wonen en werken in Boschveld

De wijk was ontworpen vanuit de stedenbouwkundige principes uit de naoorlogse periode en kenmerkt zich door een strikte scheiding van functies (wonen, werken en voorzieningen), het bouwen in stroken in plaats van in gesloten bouwblokken en de toepassing van etagewoningen. Het sluitstuk van de bouw van de wijk was het winkelcentrum (1955) en de parochiekerk (1957).


Lees verder

image
Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand

De parochiekerk 'Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand' (foto links) werd in 1957 ingewijd door bisschop Mutsaerts. Er was plaats voor ongeveer 1000 kerkgangers. Door de ontkerkelijking was het in de jaren zeventig veel te groot. Lees verder

image
Concordia terrein

Op het Concordiaterrein (foto midden) vernoemd naar de voetbalvereniging die er voorheen haar thuisbasis had, is een nieuw deel van de wijk ontstaan. De bouw van het Lauruskantoor, Het Overpad en de renovatie van enkele flats aan de Copernicuslaan (foto onder) zijn andere belangrijke ingrepen geweest van de laatste 10 jaar binnen de grenzen van de wijk.


Lees verder

image
Nieuwe plannen voor Boschveld

De verandering van de bevolkingssamenstelling zet zich tot in het heden door. Door de verouderde woonvoorraad, het lage gemiddelde inkomen en sociale problematiek wordt Boschveld al sinds de jaren negentig als aandachtswijk in het Grote Stedenbeleid (GSB) aangemerkt. Op 1 januari 2007 telde Boschveld 3.325 inwoners. Vooral de groep tussen 18 en 34 jaar is oververtegenwoordigd in de wijk. 
 

Lees verder
Colofon:
Tekst: Ruben Cozijnsen
Foto’s: 
stadsarchief.nl, Tarra Architectuur en Stedenbouw, Ton Joore