Boschveld Live - verslag ...

Boschveld Live Zomereditie

Op een zwoele donderdagvond werd op 1 september de tweede zomereditie van Boschveld Live georganiseerd op het plein naast BBS Boschveld. Werden vorig jaar de bewoners nog letterlijk opgetrommeld, was de muzikale noot dit jaar dit jaar veel ingetogener, maar wel heel passend bij het zomergevoel. Zanger/ gitarist Wim Dictus en percussionist Mostafa Betaree brachten tijdens hun vierde optreden Zuid-Amerikaanse klanken met Spaanse teksten. Ongeveer 40 bewoners genoten van de muziek en de meesten bleven ook zitten het informatieve gedeelte.

Laurens van Voorst is ondertussen een bekend gezicht om Boschveld Live aan elkaar te praten. Over onderwerpen, die besproken kunnen worden, heeft hij niet te klagen. OP zich verbazend dat hij hat allemaal in 1 uur aan bod laat komen.

Als eerste was er aandacht voor de werkgroep Groen en Spelen. Nicole Pakker lichtte toe dat deze werkgroep na 17,5 jaar is gestopt omdat er te weinig vrijwilligers zijn om de werkgroep draaiende te houden. Dat de werkgroep eigenlijk nog steeds nodig is, blijkt wel, want onlangs zijn er een aantal bomen zonder enige aankondiging op een meter hoogte afgezaagd. Nicole gaf aan dat ze trots is op de Buurttuin, die dit jaar alweer 10 jaar bestaat. 24 september zal dit gevierd worden met diverse activiteiten tussen 10.00 en 18.00 uur.

Laurens wilde graag weten hoe het was gegaan met de Kindervakantieweek. Tijdens de wintereditie van Boschveld Live was er nog gezocht naar vrijwilligers. Aanjaagster Liesbeth van Malsen moest Laurens teleurstellen, want ook dit jaar waren er geen vrijwilligers en daarmee ziet een toekomst van een Kindervakantieweek in Boschveld er niet goed uit.

Sinds er betaald parkeren is ingevoerd, zijn er nogal klachten van mantelzorgers. De goedkope uren zijn vaak al snel op en dan moeten mantelzorgers het volle pond betalen. Dat leidt nogal eens tot problemen. Farent (Wijkplein) kan eventueel hiermee helpen. Later op de avond Gaf Yasine Mami (manager BSS) aan dat er voor de bezoekers van de BBS ook meer uren beschikbaar zijn voor goedkoop betaald parkeren. Dit was nodig omdat het aantal bezoekers van BBS Boschveld terugliep. De BBS is overigens deze zomer gepoetst en geverfd.

Als er overleg moet zijn met de gemeente, dan is de wijkraad het officiële orgaan voor de buurt om deze onderhandelingen te voeren. De wijkraad wordt gevormd door vrijwilligers uit de buurt, waarvan een aantal mensen zijn gekozen in het bestuur. Dit bestuur kan wel wat versterking gebruiken. Recentelijk nam voorzitter Johannes Lijzen afscheid. Dat deed hij ook al in 2010 waarop Laurens vroeg of hij wellicht nog een keer terug zou komen? Johannes gaf aan dat het overlijden van Kees Heemskerk de reden was om terug te keren en zo te zorgen voor een goede voortgang. Dat was bedoeld voor 2 jaar, maar zijn er toch weer 6 geworden. Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur .

De ontwikkelingen bij EKP-noord gaan nu vrij snel. Mike van de Kar van SDK legde uit dat er uiteindelijk 800 woningen (wonen), bedrijfsruimten (werken) en Kunstacademie (leren) komen. De afgelopen tijd is er bij diverse groepen al info opgehaald over de wensen en dat heeft al geleid tot een andere indeling van de openbare ruimte. Sonja de Jong van de gemeente legde uit dat het nu een tijd van procedures is. De plannen zijn ingediend bij de gemeente en deze komen van 12 september tot 24 oktober ter inspraak. Het gaat nu om 400 woningen (waarvan 40% sociale huur) en een gedeelte van leren en werken. Er zal ook een mobiliteitshub komen. Mike gaf aan de dit een marketingterm is voor een plek waar deelauto’s en ander vervoer beschikbaar komt. Als proef zal er binnenkort tijdelijk tegenover de Grasso een test locatie komen.

Bouwen zal straks vast wel overlast geven. Mark gaf aan dat het vervoer de Parallelweg zal mijden.

Sonja kreeg ook de gelegenheid om iets te vertellen over het Hart van Boschveld. Dat is de afgelopen jaren al fors veranderd. Het Hart van Boschveld is het gebied dat omgeven wordt door de Edisonstraat, Copernicuslaan, Oude Vlijmenseweg en Paardskerkhofweg. Het laatste gedeelte dat nog aangepakt moet worden is het stuk tussen de Marconistraat en Copernicuslaan. De huidige bergingen zullen (gedeeltelijk) worden verplaatst, zodat er een betere doorgang ontstaat. Een gedeelte van de Marconistraat zal worden afgesloten, zodat er ruimte ontstaat voor spelen en recreatie.

Ans van Houwelingen woont in het Paleiskwartier en heeft (volgens eigen zeggen) wel eens ideeën. Ze is nu bezig met een beweegroute door Paleiskwartier, Deuteren, Westerpark en Boschveld. Ze is benieuwd wat bewoners daar van vinden en is op zoek naar draagvlak en ideeën.

Als laatste gaf Laurens het woord aan wijkmanager Riekje Bosch Met wat moeite gaf ze aan dat ze al weer sinds 2012 een bijdrage probeert te leveren aan de leefbaarheid in de buurt, want dat is haar voornaamste taak. Ze wees nog maar eens op de beschikbaarheid van wijkgelden waarmee bewoners iets mogen doen voor de buurt. En ook op de openluchtbioscoop die er binnenkort weer is (16 september). Ze gaf de buurt een compliment voor de cohesie die is ontstaan en dat ze altijd geniet als ze weer in Boschveld is.

De zon was reeds ondergegaan en met de muziek van Wim Dictus en Mostafa Betaree en onder het genot van een drankje spraken de aanwezige bewoners nog na. Al met een geslaagde avond, alleen zouden meer mensen het nog gezelliger gemaakt hebben.

Auteur: Alfred Heeroma
Bron: Boschveld Beweegt

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden.  Meer info