Resultaten wonen in 's-Hertogenbosch

Geachte mevrouw/heer,

Ongeveer een maand geleden vroegen wij uw mening over wonen in ’s-Hertogenbosch. Binnen een week reageerden ruim 200 personen op de voorgelegde stellingen. We willen u hier hartelijk voor bedanken!

Hoe zijn de resultaten gebruikt tijdens de Dag van het Wonen?

Op woensdag 28 juni vond de Dag van het Wonen plaats. Tijdens die bijeenkomst gingen we als gemeente in gesprek met allerlei woonpartners, zoals: woningcorporaties, marktpartijen, zorg- en welzijnsorganisaties, wijk- en dorpsraden en de huurdersvertegenwoordiging. Er waren ruim 100 aanwezigen.

Met hen gingen we op zoek naar creatieve oplossingen voor de woonuitdagingen in onze gemeente. Als aftrap voor dat gesprek was er een plenaire presentatie. Daarin deelden we trends en ontwikkelingen, de resultaten van de inwoner-bevraging én vier professionals uit het werkveld gaven hun kijk op een onderwerp. Uw mening die u deelde, zorgde er voor dat wij het gesprek konden voeren over wat inwoners belangrijk vinden. Vervolgens gingen we in gesprek over 9 deelonderwerpen, waar wederom de resultaten van de inwoner-bevraging gebruikt werden als aftrap voor het gesprek.  

Wat gebeurt er nu verder met de resultaten?

Tijdens de Dag van het Wonen ontstonden er veel goede ideeën. We gaan hier op verschillende manieren mee aan de slag. Bijvoorbeeld:

  • We roepen alle aanwezige partners op om hier zelf én gezamenlijk verder mee aan de slag te gaan. Ook gaan we op een aantal vaste momenten na waar ze mee aan de slag zijn gegaan.
  • Samen met woningcorporaties bespreken we de resultaten en verbinden we hier concrete acties aan.
  • Ook bespreken we de uitkomsten tijdens onze reguliere overleggen met woonpartners.

Hierbij houden we een scherp en helder doel voor ogen: meer betaalbare woningen voor al onze inwoners.

Met vriendelijke groeten,

Namens team wonen,

Veerle van Westen

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden.  Meer info