Wonen en werken in Boschveld

De wijk was ontworpen vanuit de stedenbouwkundige principes uit de naoorlogse periode en kenmerkt zich door een strikte scheiding van functies (wonen, werken en voorzieningen), het bouwen in stroken in plaats van in gesloten bouwblokken en de toepassing van etagewoningen. Het sluitstuk van de bouw van de wijk was het winkelcentrum (1955) en de parochiekerk (1957). Tijdens de bouw van het winkelcentrum waren aan de Celsiusstraat noodwinkels (foto hier onder) gerealiseerd, zodat de nieuwe wijkbewoners voor hun dagelijkse boodschappen in de wijk terecht konden. Boschveld lag in die tijd nog ver van de binnenstad omdat de stationstunnel pas in 1960 gereed kwam.

Het winkelcentrum van Boschveld (foto boven) is ontworpen door de architect Gerard Holt. Deze architect uit de wederopbouw-periode is vooral bekend geworden door zijn ontwerpen voor schouwburgen van onder andere Tilburg en Nijmegen samen met zijn compagnon Bernard Bijvoet. Het was in 1955 het eerste moderne wijkwinkelcentrum in de stad. De tijd van de buurtwinkel op de hoek was na Wereldoorlog II voorbij. Stedenbouwkundigen vonden dat winkelvoorzieningen geconcentreerd moesten. Het winkelcentrum van Boschveld is een goed voorbeeld van dit idee. Het centrum had een keur aan winkels voor dagelijkse boodschappen. Een van de opvallende ontwikkelingen in de jaren zestig was de opkomst van de supermarkt. Op de foto is de supermarkt van “De Gruyter” te zien. Dit Bossche bedrijf was tot het faillissement in de jaren zeventig een toonaangevend winkelconcern met meer dan 500 winkels verspreid over Nederland.

O.L.V. van Altijddurende bijstand

De parochiekerk ‘Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand’ werd in 1957 ingewijd door bisschop Mutsaerts. Er was plaats voor ongeveer 1000 kerkgangers. Door de ontkerkelijking was het in de jaren zeventig veel te groot. Een groot deel van de kerk is daarom rondom 1979 afgebroken (foto boven) om plaats te maken voor de nieuwbouw van de basisschool en de bibliotheek. Het overgebleven gedeelte van de kerk is tegenwoordig in gebruik door de Evangelische Gemeente Parousia. 

Op de hoek van de Copernicuslaan en de Simon Stevinweg heeft tot in de jaren tachtig een benzinestation gestaan. Het benzinestation is ontworpen door de architect S. van Ravesteyn. Deze bekende architect heeft in heel Nederland 24 benzinestations ontworpen, waarvan er nog maar één behouden is. Dit (voormalige) benzinestation aan de Apeldoornseweg in Arnhem staat op de Monumentenlijst als markant voorbeeld van het “Nieuwe Bouwen”. Op de plek van het benzinestation is later de Westhoek gerealiseerd (zie foto vorige pagina). 

Vanaf 1960 is met uitzondering van de bouw van de basisschool en de Westhoek weinig veranderd in de wijk. De omgeving van de wijk heeft de laatste tien jaar wel een ware metamorfose ondergaan. Het industrieterrein “De Wolfsdonken” is omgebouwd tot het toonaangevende Paleiskwartier, de Onderwijsboulevard is gerealiseerd met een clustering van allerlei onderwijsinstellingen en het Westerpark is aangelegd op voormalige sportvelden.

Nieuwe plannen voor Boschveld

De verandering van de bevolkingssamenstelling zet zich tot in het heden door. Door de verouderde woonvoorraad, het lage gemiddelde inkomen en sociale problematiek wordt Boschveld al sinds de jaren negentig als aandachtswijk in het Grote Stedenbeleid (GSB) aangemerkt. Op 1 januari 2007 telde Boschveld 3.325 inwoners. Vooral de groep tussen 18 en 34 jaar is oververtegenwoordigd in de wijk. Het aantal kinderen en ouderen ligt onder het gemiddelde van de stad. Boschveld is de meest multiculturele wijk van ‘s-Hertogenbosch.

In de wijk is ongeveer 45% van de bewoners allochtoon (een persoon van wie tenminste één ouder in het buitenland geboren is), waarvan de Turken en Marokkanen de grootste groepen vormen. Ten opzichte van de rest van de stad (20%) is dit een hoge waarde.

Vanaf 2000 is men serieus aan het denken over vernieuwing van de wijk. Stedenbouwkundige Ashok Bhalotra kreeg in 2001 de opdracht een Masterplan op te stellen. Het plan kreeg dusdanig veel kritiek dat het in 2005 is ingetrokken. Inmiddels is het proces in gang gezet om te komen tot een nieuw structuurplan voor de wijk dat in 2008 wordt verwacht. 

De komende 10-15 jaar zal er in Boschveld veel veranderen. Door sloop, nieuwbouw en renovatie zal de wijk een nieuw gezicht krijgen. De rijke geschiedenis van de wijk zal een uitgangspunt zijn voor de vernieuwing.

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden.  Meer info